Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

foto_klein_7

Projecten 2014

A. Hak
A. Hak
Bouwhuis GWW
Boskalis / Volker Wessels
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
Solid Oudehaske
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
Knipscheer
Knipscheer
Knipscheer
Knipscheer
Krinkels
Krinkels
Krinkels
Krinkels
Krinkels
Van der Meer Scharnegoutum
Van der Meer Scharnegoutum
Van der Meer Scharnegoutum
Van der Meer Scharnegoutum
Van der Meer Scharnegoutum
Van der Weerd Grafhorst
Van der Wal Joure
Van der Wal Joure
Van der Wiel
Van der Wiel
Gemeente Súdwest Fryslân
Wetterskip Fryslân
Provincie Fryslân
– Diverse projecten in Noord Nederland
– Diverse transporten vanaf de planning
– Natuurgebied Dannemeer fase II Schildwolde e.o.
– SAAone verbreding A1/A6
– Herstructurering Prinsessenbuurt Grou
– Kadewerk Yn e Lijte Grou
– WRM Cortinghborg te Groningen
– Sanering riool Rivierenbuurt fase 2 Groningen
– Rioolrenovatie Amelandlaan Heerenveen
– Infrastructuur terrein A-ware Fonterra
– Nieuwbouw Gemaal De Burd
– Herinrichting Meerweg te Haren – Gemeente Haren
– Herinrichting Zuiderveld cluster 0 en 2 te Joure
– Brede School te Joure
– Diverse transporten vanaf de planning
– Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Steenwijk e.o.
– Windmolenpark Urk
– Wellerwaard Emmeloord
– Oranjewijk Urk
– BRM Melkpoederfabriek Heerenveen
– Grondwerk Trekkersveld Zeewolde
– Diverse transporten vanaf de planning
– Kadewerk Gaastmeer
– Wierdenpark Almere
– BRM Middentuin Almere Poort fase 3
– BRM Middentuin Almere Poort fase 4
– Aanleg noordelijke ontsluitingsweg te Ens
– Uitkijkheuvel en ophogen bouwkavels Kotterbos
– Onderhoud watergangen A6 Lemmer – Almere
– Onderhoud watergangen N50 Emmeloord – Ens
– Berm en slootonderhoud Noordoostpolder
– Duurzame Oevers Noordoostpolder
– Diverse transporten vanaf uitvoering
– Kotterbos Almere
– Kadewerk Eastermar
– Dijkversterking Wijdewormer Ringdijk Zuid
– Kadewerk Lits en Leijen Eastermar
– Kadewerk Hindeloopen – Stavoren
– Maaikorven Lemmer e.o.
– Diverse sloopklussen in Friesland, Flevoland en Noord Nederland
– Diverse transporten vanaf de planning
– Kadewerk Hindeloopen – Stavoren
– Diverse transporten vanaf de planning
– Maai- en hekkelbestek 2014
– Hekkelbestekken van 4 rayons
– Grondwerk op baggerdepots

Projecten 2013

A. Hak
Bouwhuis GWW
Fa. A. Sneekes & Zn.
Boskalis / Volker Wessels
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
DVJ
Solid Oudehaske
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
De Waard
Krinkels
Krinkels
Krinkels
Van der Wiel
Van der Wiel
Gebr. van der Lee
Van der Meer Scharnegoutum
Kloosterman/DVJ
Haarsma Infra & Milieu
Nonak/Dunnewind Groep
Van der Weerd Grafhorst
Van der Wal Joure
Van der Wal Joure
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente De Friese Meren
Gemeente De Friese Meren
Wetterskip Fryslân

– Diverse projecten in Noord Nederland
– Natuurgebied Dannemeer fase II Schildwolde e.o.
– Grondwerk Alkmaar
– SAAone verbreding A1/A6
– Afkoppelen HWA Folsgare
– Grondwerk gemaal Boornzwaag
– Grondwerk Brede School Joure
– Reconstructie Meerweg Haren
– Herstructurering Prinsessenbuurt Grou
– Kadewerk Yn e Lijte Grou
– Reconstructie kruising Sontweg/Bornholmstraat Groningen
– Diverse transporten vanaf de planning
– Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Steenwijk e.o.
– Windmolenpark Urk
– Wellerwaard Emmeloord
– Kadeproject Veenwouden
– Zuidhorn
– Diverse transporten vanaf de planning
– Onderhoud watergangen A6 Lemmer – Almere
– Onderhoud watergangen N50 Emmeloord – Ens
– Berm en slootonderhoud Noordoostpolder
– Kadewerk Hindeloopen – Stavoren
– Diverse transporten vanaf de planning
– Diverse asfaltwerken in Noord Nederland
– Kotterbos Almere
– Broek
– De Centrale As: Rondweg Garyp
– Herinrichting Natuurgebied ‘De Olde Maten’ Rouveen – Zwartsluis
– Maaikorven Lemmer e.o.
– Diverse sloopklussen in Noord Nederland
– Diverse transporten vanaf de planning
– Maai- en hekkelbestek 2013
– Maai- en hekkelbestek 2013
– Stand Lemmer
– Maai- en hekkelbestek 2013