Referenties

Projecten 2014

A. Hak– Diverse projecten in Noord Nederland
A. Hak– Diverse transporten vanaf de planning
Bouwhuis GWW– Natuurgebied Dannemeer fase II Schildwolde e.o.
Boskalis / Volker Wessels– SAAone verbreding A1/A6
DVJ– Herstructurering Prinsessenbuurt Grou
DVJ– Kadewerk Yn e Lijte Grou
DVJ– WRM Cortinghborg te Groningen
DVJ– Sanering riool Rivierenbuurt fase 2 Groningen
DVJ– Rioolrenovatie Amelandlaan Heerenveen
DVJ– Infrastructuur terrein A-ware Fonterra
DVJ– Nieuwbouw Gemaal De Burd
DVJ– Herinrichting Meerweg te Haren – Gemeente Haren
DVJ– Herinrichting Zuiderveld cluster 0 en 2 te Joure
DVJ– Brede School te Joure
Solid Oudehaske– Diverse transporten vanaf de planning
De Waard– Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Steenwijk e.o.
De Waard– Windmolenpark Urk
De Waard– Wellerwaard Emmeloord
De Waard– Oranjewijk Urk
De Waard– BRM Melkpoederfabriek Heerenveen
De Waard– Grondwerk Trekkersveld Zeewolde
De Waard– Diverse transporten vanaf de planning
De Waard– Kadewerk Gaastmeer
De Waard– Wierdenpark Almere
Knipscheer– BRM Middentuin Almere Poort fase 3
Knipscheer– BRM Middentuin Almere Poort fase 4
Knipscheer– Aanleg noordelijke ontsluitingsweg te Ens
Knipscheer– Uitkijkheuvel en ophogen bouwkavels Kotterbos
Krinkels– Onderhoud watergangen A6 Lemmer – Almere
Krinkels– Onderhoud watergangen N50 Emmeloord – Ens
Krinkels– Berm en slootonderhoud Noordoostpolder
Krinkels– Duurzame Oevers Noordoostpolder
Krinkels– Diverse transporten vanaf uitvoering
Van der Meer Scharnegoutum– Kotterbos Almere
Van der Meer Scharnegoutum– Kadewerk Eastermar
Van der Meer Scharnegoutum– Dijkversterking Wijdewormer Ringdijk Zuid
Van der Meer Scharnegoutum– Kadewerk Lits en Leijen Eastermar
Van der Meer Scharnegoutum– Kadewerk Hindeloopen – Stavoren
Van der Weerd Grafhorst– Maaikorven Lemmer e.o.
Van der Wal Joure– Diverse sloopklussen in Friesland, Flevoland en Noord Nederland
Van der Wal Joure– Diverse transporten vanaf de planning
Van der Wiel– Kadewerk Hindeloopen – Stavoren
Van der Wiel– Diverse transporten vanaf de planning
Gemeente Súdwest Fryslân– Maai- en hekkelbestek 2014
Wetterskip Fryslân– Hekkelbestekken van 4 rayons
Provincie Fryslân– Grondwerk op baggerdepots

Projecten 2013

A. Hak– Diverse projecten in Noord Nederland
Bouwhuis GWW– Natuurgebied Dannemeer fase II Schildwolde e.o.
Fa. A. Sneekes & Zn.– Grondwerk Alkmaar
Boskalis / Volker Wessels– SAAone verbreding A1/A6
DVJ– Afkoppelen HWA Folsgare
DVJ– Grondwerk gemaal Boornzwaag
DVJ– Grondwerk Brede School Joure
DVJ– Reconstructie Meerweg Haren
DVJ– Herstructurering Prinsessenbuurt Grou
DVJ– Kadewerk Yn e Lijte Grou
DVJ– Reconstructie kruising Sontweg/Bornholmstraat Groningen
Solid Oudehaske– Diverse transporten vanaf de planning
De Waard– Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Steenwijk e.o.
De Waard– Windmolenpark Urk
De Waard– Wellerwaard Emmeloord
De Waard– Kadeproject Veenwouden
De Waard– Zuidhorn
De Waard– Diverse transporten vanaf de planning
Krinkels– Onderhoud watergangen A6 Lemmer – Almere
Krinkels– Onderhoud watergangen N50 Emmeloord – Ens
Krinkels– Berm en slootonderhoud Noordoostpolder
Van der Wiel– Kadewerk Hindeloopen – Stavoren
Van der Wiel– Diverse transporten vanaf de planning
Gebr. van der Lee– Diverse asfaltwerken in Noord Nederland
Van der Meer Scharnegoutum– Kotterbos Almere
Kloosterman/DVJ– Broek
Haarsma Infra & Milieu– De Centrale As: Rondweg Garyp
Nonak/Dunnewind Groep– Herinrichting Natuurgebied ‘De Olde Maten’ Rouveen – Zwartsluis
Van der Weerd Grafhorst– Maaikorven Lemmer e.o.
Van der Wal Joure– Diverse sloopklussen in Noord Nederland
Van der Wal Joure– Diverse transporten vanaf de planning
Gemeente Súdwest Fryslân– Maai- en hekkelbestek 2013
Gemeente De Friese Meren– Maai- en hekkelbestek 2013
Gemeente De Friese Meren– Stand Lemmer
Wetterskip Fryslân– Maai- en hekkelbestek 2013