Vakmensen

Iedere dag weer staat er een gemotiveerd, goed opgeleid en ervaren team voor u klaar. Ons team bestaat uit vakbekwame mensen die weten wat er speelt en hoe alles in zijn werk gaat. Wanneer er eventuele veranderingen optreden, gaan we hier flexibel mee om. We denken graag met u mee. En het is voor ons geen probleem om een handje te helpen bij andere werkzaamheden op het werk.

Certificering

Douwe Hoekstra vindt het belangrijk dat de werkzaamheden veilig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Ook veiligheid op de werkplek steeds belangrijker is, is het gehele team in het bezit van het certificaat VCA basis. De leidinggevenden onder ons zijn in  bezit van het certificaat VCA-VOL. Tevens zijn we gekwalificeerd als Erkend leerbedrijf.

Douwe Hoekstra is gecertificeerd op basis van de navolgende normen:

VCA* 2008/5.1

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

A. Inzicht
Door middel van een Footprint brengt Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV jaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op onderstaande link voor onze Footprint.
3.A.1 CO2-footprint refertentiejaar 2014

Publicatie 1e halfjaar 2015

B. CO2-reductie
Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN50001, welke is onderschreven door de directie. Dit systeem is geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen en is intern en extern gecommuniceerd.
De reductiedoelstellingen om het energieverbruik te verminderen staan beschreven in de Footprint Analyse.
3.B.1 CO2 reductieplan

2.A.3 Energieaudit verslag DH_v1 2013

C. Communicatie
Het communicatiedoel voor de CO2-prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trends en de energiereductiedoelstellingen van Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdrage. Hierbij worden de Carbon Footprint, de reductiedoelstelling van de CO2-uitstoot en de maatregelen die Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV heeft genomen om haar CO2-uitstoot te reduceren, gecommuniceerd.
3.C.1 CO2 communicatieplan

D. Deelname aan initiatieven
Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur BV neemt deel aan de volgende initiatieven:
– Werkgroep inkoop groene stroom
– Deelname aan SKAO bijeenkomsten
– Deelname aan congressen Bouwend Nederland